اخبار مهم
Home / اخبار بورس / اشک‌ های سیدحسن خمینی نزد آیت الله یزدی!
farhangnews_180850-519773-1455432945-300x200.jpg

اشک‌ های سیدحسن خمینی نزد آیت الله یزدی!

سید حسن خمینی در هفته گذشته دیداری در فضای کاملا عاطفی با آیت الله یزدی عضو فقهای شورای نگهبان داشته است که سید حسن خمینی در این دیدار گریه می کند.

پایگاه جهان در ادامه این خبری نوشت: در این دیدار وی بخشی از دلایل ردصلاحیت خود را از آیت الله یزدی جویا می شود که این عضو شورای نگهبان توضیحاتی به وی ارایه می کند. آیت الله یزدی بعد از توضیحاتش مفصلش تأکید می‌کند که «به هیچ وجه مسائلی به جز مسائل علمی چیز دیگری مطرح نبوده و نیست.» گفته می شود این دیدار کاملا در فضای عاطفی و همراه با بیان کلمات محبت آمیز برگزار شده است.

فرهنگ نیوز

سید حسن خمینی در هفته گذشته دیداری در فضای کاملا عاطفی با آیت الله یزدی عضو فقهای شورای نگهبان داشته است که سید حسن خمینی در این دیدار گریه می کند.

پایگاه جهان در ادامه این خبری نوشت: در این دیدار وی بخشی از دلایل ردصلاحیت خود را از آیت الله یزدی جویا می شود که این عضو شورای نگهبان توضیحاتی به وی ارایه می کند. آیت الله یزدی بعد از توضیحاتش مفصلش تأکید می‌کند که «به هیچ وجه مسائلی به جز مسائل علمی چیز دیگری مطرح نبوده و نیست.» گفته می شود این دیدار کاملا در فضای عاطفی و همراه با بیان کلمات محبت آمیز برگزار شده است.

سایت خبری بورس کلوان