اخبار مهم
Home / اخبار بورس / این زن وزیر خوشبختی امارات شد
58613_775.jpg

این زن وزیر خوشبختی امارات شد

«عهود الرومی» به سمت وزیر خوشبختی در امارات منصوب شد.
آفتاب :

سایت خبری بورس کلوان