اخبار مهم
Home / اخبار بورس / بررسی ارزش ذاتی هر سهم "تکادو"
95420_270.jpg

بررسی ارزش ذاتی هر سهم "تکادو"

شرکت تکادو با نماد وکادو با سرمایه ۳۹۸٫۶۴۰ میلیون ریالی که در صنعت کانی های غیر فلزی سرمایه گذاریهای متعدد و ارزنده ای دارد، پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵ را به مبلغ ۵۵۵ ریال و سود تلفیقی هر سهم را ۱۰۵۶ ریال اعلام کرده است. با توجه به ماهیت شرکت که سرمایه گذاری می باشد، پوشش میاندوره ای بودجه ملاک عمل و قابل تعمیم به کل سال نبوده و عمده درآمدهای شرکت در ۳ ماهه چهارم سال مالی تحقق می یابد.

و اما سود نقدی پيشنهادي هيات مديره براي تقسيم در مجمع عمومي عادي ساليانه معادل ۸۰ درصد درآمد حاصله و به مبلغ ۴۵۰ ریال می باشد. خاطر نشان میسازد سود تحقق یافته هر سهم در سال مالی قبل به مبلغ ۶۹۲ ریال و سود نقدی تقسیمی هر سهم ۲۵۰ ریال بوده است.

پیش بینی درآمد تلفیقی سال مالی ۹۵

وکادو در عملکرد واقعی سال مالی ۹۴ به ازای هر سهم ۱۰۰۶ ریال سود خالص محقق ساخته است. در بودجه سال مالی جاری (منتهی به ۳۱ خرداد ۹۵) نیز تحقق ۱۰۵۶ ریال سود خالص به ازای هر سهم در نظر گرفته شده است. سود خالص تلفیقی شرکت برای سال مالی ۹۴ بالغ بر ۴۰۰٫۹۵۷ میلیون ریال تحقق یافته بود و پیش بینی شرکت برای سال مالی جاری در حدود ۴۲۱٫۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

پیش بینی درآمد سال مالی 95 و عملکرد واقعی سال مالی قبل

نگاهی به p/s جذاب سهم

یکی از مزیتهای برتر شرکتها،دارا بودن نسبت ارزش بازار به فروش بالاتر است. در صورتیکه حاشیه سود شرکتی بالا و بیش از ۲۰ درصد باشد،معمولأ p/e بالاتر از یک است. این در حالیست که با توجه به فروش تلفیقی ۳۰۰ میلیارد تومانی و ارزش بازار فعلی ۹۸ میلیارد تومانی وکادو، این نسبت در حال حاضر معادل ۰٫۳۳ مرتبه بوده و نشان از قابلیت و پتانسیل بالای سودآوری و رشد p/s سهم در آینده نزدیک دارد. این نسبت نشان می دهد که بازار(سرمایه گذاران) هر ۱۰۰ تومان فروش شرکت را ۳۳ تومان ارزشگذاری(ارزیابی) کرده اند یا به ازای هر ۱۰۰ تومان فروش، حاضرند بهایی برابر ۳۳ تومان بپردازند. حال با توجه به حاشیه سود ۲۱٫۸ درصدی وکادو، این نسبت رو به افزایش خواهد بود.

پیش بینی درآمد سال مالی 95 و عملکرد واقعی سال مالی قبل

نگاهی به ترکیب سهامداران شرکت

پیش بینی درآمد سال مالی 95 و عملکرد واقعی سال مالی قبل

در شکل زیر سهامداران عمده شرکت با وضوح بیشتری به نمایش درآمده است.

پیش بینی درآمد سال مالی 95 و عملکرد واقعی سال مالی قبل

نگاهی به ترکیب پرتفوی بورسی شرکت

پیش بینی درآمد سال مالی 95 و عملکرد واقعی سال مالی قبل

نگاهی به ترکیب پرتفوی غیربورسی شرکت

پیش بینی درآمد سال مالی 95 و عملکرد واقعی سال مالی قبل

گزیده اطلاعات و کارنامه ۳ ساله شرکت

پیش بینی درآمد سال مالی 95 و عملکرد واقعی سال مالی قبل

نگاهی به ترازنامه ۹ ماهه شرکت

پیش بینی درآمد سال مالی 95 و عملکرد واقعی سال مالی قبل

نگاهی به ترازنامه تلفیقی ۶ ماهه شرکت

پیش بینی درآمد سال مالی 95 و عملکرد واقعی سال مالی قبل

نگاهی به مزیتهای وکادو

در ارتباط با نمادهای دارای پتانسیل بالای سودآوری، میتوان به تک سهم هایی چون وکادو در بازار اشاره داشت. وکادو سهامدار عمده ۵۶٫۴۴ درصدی کپرور است و ارزش بازار این بلوک در حال حاضر بیش از ۵/۵۷ میلیارد تومان می باشد. بعبارت دیگر، وکادو به ازای هر سهم ۲۵۰۰ ریالی خود معادل ۱۴۴۲ ریال کپرور دارد. این در حالیست که وکادو مالکیت چند شرکت ارزنده دیگر در حوزه تولید مواد معدنی(از جمله زغالسنگ،منگنز،فرآورده های نسوز و غیره) را نیز در اختیار دارد. دارا بودن بلوک ۳۹٫۳۳ درصدی کمنگنز،بلوک ۵۱٫۷۷ درصدی کشرق و سایر سهام ارزنده در ترکیب پرتفوی وکادو، از جمله امتیازات و مزیتهای متعدد وکادو است که سرمایه گذاری در این سهم را برای فعالین حقیقی و حقوقی بازار جذاب ساخته است.

برنامه افزایش سرمایه شرکت

وکادو به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکتهای زیر مجموعه به منظور تکمیل و بهره برداری از طرحهای توسعه و پروژه های متعدد خود، در نظر دارد بزودی و در طی سال مالی ۹۵ اقدام به افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از محل سود انباشته ( به میزان ۱۵۰ درصد) و آورده نقدی سهامداران(به میزان ۵۰ درصد) نماید. امری که می تواند به رشد سودآوری شرکت و بازدهی بالای بیش از ۴۰ درصدی وکادو در سال های آینده منتهی شود.

نگاهی به نکات و ایرادات حسابرس شرکت

۱- به شرح يادداشت توضيحي ۷ ، اقلام راکد و سنواتي شرکتهاي گروه شامل داراييهاي جاري پس از کسر ذخيره مطالبات مشکوک الوصول مربوطه جمعا به مبلغ ۶۷٫۲۱۸ ميليون ريال مي باشد. به دليل فقدان شواهد و مدارک کافي در خصوص نحوه و زمان بازيافت منابع مذکور، تعيين تعديلات احتمالي از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه امکانپذير نشده است.

۲- به شرح يادداشتهاي توضيحي ۵-۱-۷ و ۱-۲-۷ ، طلب شرکت بابت قراردادهاي فروش سهام و اجاره به شرط تمليک داراييهاي يکي از سرمايه گذاريها از سالهاي قبل، جمعا به مبلغ ۱۰۲٫۶۳۰ ميليون ريال شامل قيمت کارشناسي معاملات مذکور به مبلغ ۶۲٫۶۴۵ ميليون ريال و نيز پرداخت هزينه هاي معوق انجام شده توسط شرکت تکادو که از تعهدات خريدار بوده است به مبلغ ۳۹٫۹۸۵ ميليون ريال مي باشد که تا تاريخ اين گزارش به حيطه وصول در نيامده است. همچنين مبلغ ۹٫۶۰۰ ميليون ريال از اين بابت ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است. به علت عدم ايفاي تعهدات توسط خريدار، شرکت به دنبال فسخ قراردادهاي مذکور از طريق مراجع قانوني مي باشد که رأي بدوي صادره توسط مقامات قضايي به نفع شرکت مي باشد. به دليل فقدان شواهد و مدارک کافي در خصوص نحوه و زمان بازيافت مطالبات مذکور، تعيين تعديلات احتمالي از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه امکانپذير نشده است.

۳- صورتهاي مالي شرکتهاي فرعي مورد تلفيق مربوط به دوره مالي مياني ۶ ماهه منتهي به ۳۱ شهريور ماه ۱۳۹۴ مي باشد و عليرغم اعمال برخي تعديلات مربوط به دوره مالي ۳ ماهه سوم سال ۱۳۹۴، بر اساس صورت تطبيق هاي انجام شده في ما بين شرکتهاي گروه و اصلي، صورتهاي مالي جداگانه به تاريخ صورتهاي مالي شرکت اصلي تهيه نگرديده است. همچنين صورتهاي مالي ۴ شرکت فرعي مورد تلفيق(شامل جمع داراييها و درآمدهاي آنها به ترتيب ۱۵۸٫۲۷۹ و ۶۲٫۲۶۲ ميليون ريال) حسابرسي نشده است و نيز صورتهاي مالي شرکت فرآورده هاي نسوز آذر بدون انجام تلفيق با شرکتهاي سرمايه پذير فرعي آن مي باشد.

۴- به شرح يادداشت توضيحي ۱۶ صورتهاي مالي، ماليات عملکرد سالهاي مالي قبل از ۱۳۹۳ شرکتهاي ذغال سنگ نگين طبس، فرآورده هاي نسوز آذر، رهشاد سپاهان، مرآت پولاد، تابان نيرو سپاهان، مجتمع ترابري رهنورد، تکافر، فولاد افزا و ذغال سنگ پرورده طبس جمعا به مبلغ ۸۳٫۸۵۲ ميليون ريال طبق برگهاي تشخيص صادره توسط اداره امور مالياتي تعيين گرديده است. به دليل اعتراض نسبت به بر گهاي تشخيص صادره، ذخيره ماليات در حسابهاي شرکتهاي گروه منظور نگرديده است. همچنين شرکتهاي گروه عمدتا از بابت سود ابرازي سال مالي قبل با اعمال معافيتهاي قانوني نظير معافيت ماده ۱۳۲ ق م م، ذخيره ماليات عملکرد در حسابها منظور ننموده اند. با توجه به روند تعيين درآمد مشمول ماليات سالهاي قبل توسط سازمان امور مالياتي، تامين ذخيره کافي بابت تعهدات مالياتي ضروري مي باشد.

۵- به شرح يادداشت توضيحي ۲-۱۳ ، سرفصل سرمايه گذاريهاي بلند مدت شرکت اصلي در تاريخ ترازنامه شامل مبلغ ۶۴۱٫۷۰۲ ميليون ريال مربوط به سرمايه گذاري در شرکتهاي فرعي فرآورده هاي نسوز آذر، تکافر و معادن منگنز ايران مي باشد. نتايج عمليات شرکتهاي ياد شده تا پايان دور مالي مياني مورد گزارش بالغ بر ۲۱٫۹۵۱ ميليون ريال زيان انباشته مي باشد. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

۶- به شرح يادداشت توضيحي ۷ ، از مبلغ ۵۳٫۴۵۸ ميليون ريال اسناد دريافتني شرکت اصلي، جمعا مبلغ ۳۸٫۶۶۲ ميليون ريال اسناد دريافتني سررسيد گذشته مي باشد که عليرغم پيگيريهاي واحد حقوقي تا تاريخ اين گزارش به حيطه وصول در نيامده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

۷- مالکيت سه قطعه زمين در منطقه ويژه تجاري سيرجان و دو قطعه زمين در شهرک صنعتي اشترجان به همراه تعدادي از انبارهاي عمومي موجود در آن و يک قطعه زمين دريافتي از شرکت رهنورد به شرکت اصلي منتقل نشده است. بر اساس شواهد موجود، استفاده از زمين واقع در منطقه صنعتي سيرجان فاقد صرفه اقتصادي بوده و بخشي از اراضي و ساختمانهاي شهرک صنعتي اشتر جان به صورت اجاره واگذار گرديده و مقدمات لازم جهت انتقال اسناد مالکيت اراضي واقع در شهرک صنعتي اشترجان صورت گرفته است. همچنين مالکيت دو واحد آپارتمان که در ازاي مطالبات از خريداران داراييهاي شرکت دريافت شده و دو واحد آپارتمان تحويلي از شرکتهاي گروه به دليل در جريان ساخت بودن به صورت قراردادي به شرکت اصلي منتقل شده است. همچنين اسناد مالکيت چهار فقره زمين و کارگاه واقع در شهرک صنعتي اشترجان، چهار مورد زمين و کارگاه واقع در شهرک صنعتي فولاد متعلق به شرکتهاي گروه به طور قطعي منتقل نشده است.

۸- در سال مالي قبل طي قرارداد منعقده فيمابين شرکت ذغال سنگ نگين طبس و شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران، استخراج ۸۵٫۲۸۵ تن ذغال سنگ خام از معدن منطقه طبس انجام و به صورت اماني تحويل شرکت ذغال سنگ پرورده طبس قرار گرفته است. در سال ۱۳۹۴ پروانه بهره برداري معدن مذکور به موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد منتقل شده است.به دليل تغيير کارفرما، تا تاريخ تنظيم گزارش شرکت نگين طبس، صورتحساب فروش صادر نشده و مقادير استخراج شده با بهاي تمام شده به حساب مطالبات از شرکت ذغال سنگ پرورده طبس در سرفصل حسابهاي دريافتني تجاري منظور شده است. با توجه به موارد فوق احتساب هر گونه سود فروش يا حق الزحمه استخراج موکول به توافق نهايي با موسسه ياد شده مي باشد.

محاسبه و برآورد خالص ارزش داراییها و ارزش ذاتی سهم

خالص ارزش داراییهای شرکت(NAV) در تاریخ گزارش بالغ معادل ۲۳۰ میلیارد تومان می باشد که افزون بر ۱۲۴٫۵میلیارد تومان از آن در شرکتهای بورسی و در حدود ۷۸ میلیارد تومان از آن نیز در شرکتهای غیر بورسی صورت گرفته است. وکادو به تنهایی ۷۸٫۷ میلیارد تومان کپرور دارد یعنی سهامداران وکادو به ازای هر سهم خود ۱۹۷۴ ریال کپرور دارند! امری که حیرت فعالان بازار را نیز برانگیخته است. NAV هر سهم در تاریخ گزارش ۵۷۷۲ ریال بوده و نسبت P/NAV معادل ۴۳ درصد است. نسبت P/E نیز معادل ۲٫۳ مرتبه (با در نظر گرفتن سود تلفیقی هر سهم) بوده که بر ارزندگی و بازدهی مطلوب سهم دلالت دارد. ارزش دفتری سهم ۲۶۹۷ ریال و ارزش ذاتی سهم (با لحاظ نمودن P/NAV به نسبت ۶۰ درصدی) به مبلغ ۳۴۶۳ ریال در تاریخ گزارش بدست می آید. لذا بازده انتظاری سهم بیش از ۳۰ درصد بوده و گزینه مناسبی برای خرید و سرمایه گذاری با دید کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است. خاطر نشان میسازد وکادو مالکیت ۵۶٫۴۴ درصدی کپرور،بلوک ۳۹٫۳۳ درصدی کمنگنز و ۵۱٫۷۷ درصدی کطبس را در پرتفوی بورسی – همچنین مالکیت ۷۱٫۹۱درصدی مهندسی مرآت پولاد، بلوک۹۹٫۲۸ درصدی سرمایه گذاری آتیه تکادو و ۴۲٫۲ درصدی زغالسنگ طبس احیاء سپاهان را نیز در ترکیب پرتفوی غیر بورسی … در اختیار دارد.

پیش بینی درآمد سال مالی 95 و عملکرد واقعی سال مالی قبل

کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

حافظ عزیزی نقش

۶ خرداد ۱۳۹۵

سایت خبری بورس کلوان