اخبار مهم
Home / اخبار بورس / بررسی وضعیت بانک پارسیان در سال ۹۵
102766_798.jpg

بررسی وضعیت بانک پارسیان در سال ۹۵

بانک پارسیان در خصوص نرخ سپرده قانونی، درصد کفایت سرمایه و افزایش سرمایه در سال ۹۴ و ۹۵ شرایط مناسبی قرار دارد.

بر اساس گزارش روابط عمومی بانک پارسیان؛ معاون مالی بانک پارسیان اظهار کرد: نرخ سپرده قانونی بانک پارسیان رقم ۱۰٫۷۸ درصد است که به دلیل وضعیت خوب بانک پارسیان، این نرخ در شرایط مناسبی قراردارد.

مهدی صیدی در ادامه افزود: کفایت سرمایه بانک پارسیان نیز رقم ۸ درصد است که بر اساس قانون بال ۲ مناسب بوده و براساس تدبیر مدیران بانک پارسیان تعیین شده است.

معاون مالی بزرگترین بانک خصوصی ایران در ادامه عنوان کرد: بالا بودن غیر معمول کفایت سرمایه لزوما خوب نیست. بنابراین وقتی شما از کفایت سرمایه متناسب با قوانین بال داشته باشی یعنی از تمام امکانات بانک به نحو احسن استفاده کرده اید.

صیدی در ادامه افزود: در سال جاری افزایش سرمایه بیش از ۱۰۰ درصدی را در برنامه خود دارد و سرمایه بانک را از رقم ۲۳ هزار ۷۶۰ میلیارد ریال به رقم ۵۰هزار میلیارد ریال می دهد . گفتنی است که مساله کفایت سرمایه بانک‌ها پس از اجرای برجام به یکی از دغدغه‌ها در حوزه بانکی تبدیل شد چراکه دارا بودن استانداردهای کمیته بال یکی از شروط برقراری روابط بانکی در عرضه بین‌الملل است. کفایت سرمایه براساس تعریفی که در آیین‌نامه کفایت سرمایه مطرح شده، «حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد» است. سرمایه بانک و دارایی‌ها دو مولفه اصلی تعیین نرخ کفایت سرمایه در بانک هستند.

اجزای دارایی‌های موزون شده بر ریسک شامل:پس از محاسبه جمع دارایی‌ها و تعهدات موزن شده بر ریسک، عدد نهایی بر سرمایه پایه تقسیم و نرخ کفایت سرمایه به دست می‌آید.

سایت خبری بورس کلوان