اخبار مهم
Home / اخبار بورس / تیپ دیدنی آزاده صمدی در اختتامیه جشنواره تئاتر فجر
azadehsamadi15.jpg

تیپ دیدنی آزاده صمدی در اختتامیه جشنواره تئاتر فجر

آزاده صمدی در اختتامیه جشنواره تئاتر فجر حضور داشت و عکس و متن زیر را به همین دلیل منتشر کرد.

****

سى و چهارمين اختتاميه جشنواره تئاتر فجر

ممنون از همه دوستانى كه لطف داشتن

ممنون از گروه همراه و دوست داشتنى نمايش ‘زبان اصلى’

 

آزاده صمدی در اختتامیه تئاتر فجر

سایت خبری بورس کلوان