اخبار مهم
Home / اخبار بورس / جدال دیدنی مارهای هندی
19566_209.jpg

جدال دیدنی مارهای هندی

عکاس حیات وحش تصویری زیبا از جدال ۲ مار وحشی در چمنزار منطقه جنگلی هند گرفت.

«دائوتان فات» عکاس حیات‌وحش می‌گوید: یکی از مارها به قلمروی مار دیگر وارد شده بود و باعث آغاز نبردی جدی و مرگبار میان ۲ مار شد.

مارها با پیچ و تاب دادن بدن خود نسبت به یکدیگر ژست تهاجمی گرفته بودند. پس از پیچ و تاب هر یک با پرشی به جان یکدیگر افتادند تا آنکه یکی از مارها توانست مار مزاحم را از میدان به‌در کند و چون گذشته خود حکمران قلمرویی بزرگ باشد.

سایت خبری بورس کلوان