اخبار مهم
Home / اخبار بورس / حرکت تانک های ترکیه در نزدیکی مرز ایران
1520103_227.jpg

حرکت تانک های ترکیه در نزدیکی مرز ایران

بر اساس گزارش و تصاویر موجود تعدادی تانک، زره پوش و سامانه توپخانه ای ارتش ترکیه در حال انتقال به شهر “یوک‌سکوا” در نزدیکی مرز این کشور با ایران است. جمعیت عمده این شهر را کردها تشکیل می دهند و اخیرا در این منطقه درگیری بین شبه نظامیان و نیروهای دولتی رخ داده است.


عکس/ حرکت تانک های ترکیه به سمت ایران

عکس/ حرکت تانک های ترکیه به سمت ایران

عکس/ حرکت تانک های ترکیه در نزدیکی مرز ایران
موقعیت شهر مورد نظر

عکس/ حرکت تانک های ترکیه به سمت ایران

عکس/ حرکت تانک های ترکیه به سمت ایران

عکس/ حرکت تانک های ترکیه به سمت ایران

عکس/ حرکت تانک های ترکیه در نزدیکی مرز ایران
موقعیت شهر مورد نظر
سایت خبری بورس کلوان