اخبار مهم
Home / اخبار بورس / خسارات ناشی از طوفان گرد و خاک در اهواز
93194_371.jpg

خسارات ناشی از طوفان گرد و خاک در اهواز

طوفان گرد و خاک در اهواز خساراتی به شهر زد و سبب مشکلاتی برای شهروندان شد.

عکس/ خسارات ناشی از طوفان گرد و خاک در اهوازعکس/ خسارات ناشی از طوفان گرد و خاک در اهوازعکس/ خسارات ناشی از طوفان گرد و خاک در اهوازعکس/ خسارات ناشی از طوفان گرد و خاک در اهوازعکس/ خسارات ناشی از طوفان گرد و خاک در اهوازعکس/ خسارات ناشی از طوفان گرد و خاک در اهوازعکس/ خسارات ناشی از طوفان گرد و خاک در اهوازعکس/ خسارات ناشی از طوفان گرد و خاک در اهواز

سایت خبری بورس کلوان