اخبار مهم
Home / اخبار بورس / خوشگذرانی پر دردسر جوانان در آستانه کریسمس
8q9vaodqq83p3edwmyt.jpg

خوشگذرانی پر دردسر جوانان در آستانه کریسمس

در آستانه کریسمس، بسیاری از جوانان خوشگذران انگلیسی در شهرهای مختلف با مصرف بیش از اندازه مشروبات الکلی به خیابان‌ها آمدند و برخی نیز با یکدیگر درگیر و تعدادی نیز دستگیر شدند.

خوشگذرانی پر دردسر جوانان در انگلیس

در آستانه کریسمس، بسیاری از جوانان خوشگذران انگلیسی در شهرهای مختلف با مصرف بیش از اندازه مشروبات الکلی به خیابان‌ها آمدند و برخی نیز با یکدیگر درگیر و تعدادی نیز دستگیر شدند.

روزنامه انگلیسی دیلی میل با انتشار تصاویری از این افراد گزارش کرد در حالیکه شب موسوم به «چشم سیاه»، «درگیری» و «جمعه دیوانه» به سرعت پیش می‌رود، درگیری‌هایی در سراسر انگلیس به وقوع پیوست.

طبق این گزارش، نیروهای امنیتی انگلیس در آخرین روزهای سال میلادی، شب بسیار شلوغی را گذراندند و بسیاری در این درگیری‌ها دستگیر شدند. همچنین شب گذشته مراکز شهرهای مختلف از منچستر گرفته تا نیوکاسل از مردان و زنانی پر شده بود که مست به خیابان‌ها آمده بودند و با یکدیگر درگیر شده بودند.

خوشگذرانی پر دردسر جوانان در انگلیس     
<p> ” src=”http://uc.persianv.com/up3/images/udckzyhr1cg02yc0vca5.jpg” border=”0″ complete=”true”></p></div>
<div style=
 خوشگذرانی پر دردسر جوانان در انگلیس </p>
<p>” src=”http://uc.persianv.com/up3/images/b5fz84w788gec6t671r.jpg” border=”0″ complete=”true”></p></div>
<div style=خوشگذرانی پر دردسر جوانان در انگلیس
خوشگذرانی پر دردسر جوانان در انگلیس </p>
<p> ” src=”http://uc.persianv.com/up3/images/6nel1fkw0fgkf1dm2ae.jpg” border=”0″ complete=”true”></p></div>
<div style=خوشگذرانی پر دردسر جوانان در انگلیس
خوشگذرانی پر دردسر جوانان در انگلیس
خوشگذرانی پر دردسر جوانان در انگلیس
خوشگذرانی پر دردسر جوانان در انگلیس
خوشگذرانی پر دردسر جوانان در انگلیس
خوشگذرانی پر دردسر جوانان در انگلیس
 خوشگذرانی پر دردسر جوانان در انگلیس

خوشگذرانی پر دردسر جوانان در انگلیس
خوشگذرانی پر دردسر جوانان در انگلیس
خوشگذرانی پر دردسر جوانان در انگلیس

 خوشگذرانی پر دردسر جوانان در انگلیس
خوشگذرانی پر دردسر جوانان در انگلیس
خوشگذرانی پر دردسر جوانان در انگلیس

 خوشگذرانی پر دردسر جوانان در انگلیس
خوشگذرانی پر دردسر جوانان در انگلیس
 خوشگذرانی پر دردسر جوانان در انگلیس

خوشگذرانی پر دردسر جوانان در انگلیس
خوشگذرانی پر دردسر جوانان در انگلیس
خوشگذرانی پر دردسر جوانان در انگلیس

خوشگذرانی پر دردسر جوانان در انگلیس

سایت خبری بورس کلوان