اخبار مهم
Home / اخبار بورس / دلایل تعدیل سود ۹۴ "فمراد" را اینجا بخوانید
95687_144.jpg

دلایل تعدیل سود ۹۴ "فمراد" را اینجا بخوانید

به گزارش خبرنگار کلوان، شرکت آلومراد براساس گزارش شفاف سازی در خصوص تعدیل با اهمیت درآمد هر سهم در صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به شرح ذیل اعلام نموده است:

قسمت عمده ی بهای تمام شده کالای فروش رفته مربوط به بهای مواد اولیه مصرفی (شمش آلومینیوم) می باشد. در برآورد eps سال ۹۴ بر مبنای عملکرد واقعی ۹ ماهه آن سال، فروش حدود ۶۴ تن راد غیر کارمزدی برای ۳ ماهه پایان سال پیش بینی گردیده بود که با توجه به شرایط بازار، به طور کامل محقق نگردید لیکن طی ۳ ماه پایان سال ۹۴ با بازاریابی مناسبی که انجام شد، فروش راد و بیلت کارمزدی بالغ بر ۸۰ درصد رشد داشته است. فروش صورت گرفته با توجه به ماهیت کارمزدی آن منجر به سود ناخالص بیشتر شده است. این جا به جایی سبد فروش، بیش از بهای تمام شده گردیده است. صورت مقایسه ای سود(زیان) سال ۹۴ و پیش بینی انجام شده به پیوست ایفاد می گردد. در پیوست مذکور این موارد به صورت خلاصه مشهود است:

رشد فروش کارمزدی و کاهش فروش غیر کارمزدی نسبت به برآورد قبلی

کاهش بهای تمام شده ی مواد مصرفی

سایت خبری بورس کلوان