اخبار مهم
Home / اخبار بورس / راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
96209_963.jpg

راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت گروه صنعتی بارز( سهامی عام ) رأس ساعت ۹:۰۰ روز دو شنبه مورخ ۱۳۹۵٫۰۳٫۱۷ درمحل هتل بزرگ ارم با حضور بیش از ۹۵ درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای حمزه به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان محمودی و توکلی و به دبیری آقای شه ستا تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل محترم ، جناب آقای عباسی ابیانه و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

۱- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۹

۲- تقسیم ۷۲۰ ريال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

۳- انتخاب موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به عنوان بازرس علی البدل

۴- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

۵- انتخاب اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل:

· شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی

· شرکت پتروشیمی آبادان

· شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

· شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

· شرکت توسعه تجارت تامین اجتماعی

راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری

پیام هیئت مدیره:

راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری

کلیاتی درباره شرکت:

راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری

ترازنامه:

راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری

صورت سود و زیان:

راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری
راه اندازی خط تولید بارز کردستان تا پایان سال جاری

آدرس وبسایت شرکت:

http://www.barez.com/

سایت خبری بورس کلوان