اخبار مهم
Home / اخبار بورس / رنکینگ جدید فیفا اعلام شد
clip_image002.jpg

رنکینگ جدید فیفا اعلام شد

فیفا رنکینگ اپریل فیفا اعلام شد تا بر اساس این رنکینگ ایران سرگروه رقابت های انتخابی جام جهانی باشد.
 
به گزارش انتخاب؛ رنکینگ جدید فیفا اعلام شد و همان طور که گمانه زنی شده بود ، آرژانتین جای بلژیک را در صدر رنکنگ گرفت ، ایران صعودی ۲ پله ای را تجربه کرد و استرالیا با صعودی ۱۷ پله ای ، بالاتر از ژاپن و کره توانست تیم دوم آسیا شود تا حریف ایران در راه انتخابی جام جهانی نباشد. بر این اساس در رنکینگ جدید ، ۱۰ تیم اول به این شرح هستند:

۱۰ تیم اول به این شرح هستند:

۲۰۱۶ (۱۰۰ %)

۲۰۱۵ (۵۰ %)

۲۰۱۴ (۳۰ %)

۲۰۱۳ (۲۰ %)

Rank

Team

Total Points

Previous Points

+/-

Positions

Avg.

AVG WGT

Avg.

AVG WGT

Avg.

AVG WGT

Avg.

AVG WGT

۱

Argentina

۱۵۳۲(۱۵۳۱٫۶۷)

۱۴۵۷

۱

۷۶۹٫۴۲

۷۶۹٫۴۲

۹۱۹٫۸۷

۴۵۹٫۹۳

۵۱۲٫۹۸

۱۵۳٫۹۰

۷۴۲٫۱۰

۱۴۸٫۴۲

۲

BELBelgium

۱۳۵۲(۱۳۵۱٫۵۶)

۱۵۰۶

۵۹۲٫۳۳

۵۹۲٫۳۳

۹۲۹٫۹۰

۴۶۴٫۹۵

۵۵۲٫۶۵

۱۶۵٫۷۹

۶۴۲٫۴۱

۱۲۸٫۴۸

۳

CHIChile

۱۳۴۸(۱۳۴۷٫۶۳)

۱۳۰۷

۲

۸۵۰٫۵۵

۸۵۰٫۵۵

۴۸۹٫۲۵

۲۴۴٫۶۳

۵۸۴٫۱۸

۱۷۵٫۲۵

۳۸۶٫۰۲

۷۷٫۲۰

۴

COLColombia

۱۳۳۷(۱۳۳۶٫۷۱)

۱۲۱۵

۴

۶۱۷٫۱۸

۶۱۷٫۱۸

۷۷۲٫۰۰

۳۸۶٫۰۰

۶۱۹٫۰۷

۱۸۵٫۷۲

۷۳۹٫۰۶

۱۴۷٫۸۱

۵

GERGermany

۱۳۰۹(۱۳۰۹٫۳۱)

۱۳۵۵

۴۶۳٫۵۱

۴۶۳٫۵۱

۱۰۳۳٫۱۹

۵۱۶٫۶۰

۵۸۹٫۶۰

۱۷۶٫۸۸

۷۶۱٫۶۳

۱۵۲٫۳۳

۶

ESPSpain

۱۲۷۷(۱۲۷۶٫۸۱)

۱۳۷۴

۶۸۴٫۶۵

۶۸۴٫۶۵

۴۴۰٫۲۹

۲۲۰٫۱۵

۶۸۳٫۱۴

۲۰۴٫۹۴

۸۳۵٫۳۶

۱۶۷٫۰۷

۷

BRABrazil

۱۲۵۱(۱۲۵۰٫۹۴)

۱۲۵۴

۵۶۵٫۹۰

۵۶۵٫۹۰

۷۹۳٫۲۶

۳۹۶٫۶۳

۷۶۲٫۷۳

۲۲۸٫۸۲

۲۹۷٫۹۲

۵۹٫۵۸

۸

PORPortugal

۱۱۸۴(۱۱۸۴٫۰۳)

۱۲۳۴

۵۷۶٫۴۸

۵۷۶٫۴۸

۵۸۴٫۷۳

۲۹۲٫۳۶

۶۸۲٫۰۲

۲۰۴٫۶۰

۵۵۲٫۹۰

۱۱۰٫۵۸

۹

URUUruguay

۱۱۵۸(۱۱۵۷٫۵۷)

۱۰۸۲

۲

۵۹۶٫۱۲

۵۹۶٫۱۲

۵۹۷٫۴۸

۲۹۸٫۷۴

۶۹۲٫۹۰

۲۰۷٫۸۷

۲۷۴٫۲۱

۵۴٫۸۴

۱۰

ENGEngland

۱۰۶۹(۱۰۶۹٫۳۴)

۱۱۱۲

۵۵۶٫۴۸

۵۵۶٫۴۸

۵۱۷٫۰۲

۲۵۸٫۵۱

۴۶۴٫۹۵

۱۳۹٫۴۹

۵۷۴٫۳۳

۱۱۴٫۸۷

 

ایران در میان آسیایی ها اول است و به عنوان سرگروه به انتخابی جام جهانی می رود.ایران با ۶۷۲ امتیاز تیم نخست آسیاست و نسبت به رنکینگ قبلی ، دو پله صعود کرده است. استرالیا با ۶۰۱ اکتیاز ، تیم ۵۰ جدول است و دوم آسیا و دیگر سرگروه آسیایی.
کره تیم سوم و ۵۶ دنیاست. ژاپنی ها ۴ آسیا و ۵۷ دنیا هستند ، عربستانی ها تیم ۶۰ دنیا و ۵ آسیا شده اند.ازبکستان ، امارات ، چین و اردن ، دیگر تیم های آسیایی رنکینگ هستند. قطر هم تیم ۸۳ دنیا و ۹ آسیا در رنکینگ فیفاست.
منبع: خبرآنلاین

فیفا رنکینگ اپریل فیفا اعلام شد تا بر اساس این رنکینگ ایران سرگروه رقابت های انتخابی جام جهانی باشد.
 
به گزارش انتخاب؛ رنکینگ جدید فیفا اعلام شد و همان طور که گمانه زنی شده بود ، آرژانتین جای بلژیک را در صدر رنکنگ گرفت ، ایران صعودی ۲ پله ای را تجربه کرد و استرالیا با صعودی ۱۷ پله ای ، بالاتر از ژاپن و کره توانست تیم دوم آسیا شود تا حریف ایران در راه انتخابی جام جهانی نباشد. بر این اساس در رنکینگ جدید ، ۱۰ تیم اول به این شرح هستند:

۱۰ تیم اول به این شرح هستند:

۲۰۱۶ (۱۰۰ %)

۲۰۱۵ (۵۰ %)

۲۰۱۴ (۳۰ %)

۲۰۱۳ (۲۰ %)

Rank

Team

Total Points

Previous Points

+/-

Positions

Avg.

AVG WGT

Avg.

AVG WGT

Avg.

AVG WGT

Avg.

AVG WGT

۱

ARGArgentina

۱۵۳۲(۱۵۳۱٫۶۷)

۱۴۵۷

۱

۷۶۹٫۴۲

۷۶۹٫۴۲

۹۱۹٫۸۷

۴۵۹٫۹۳

۵۱۲٫۹۸

۱۵۳٫۹۰

۷۴۲٫۱۰

۱۴۸٫۴۲

۲

BELBelgium

۱۳۵۲(۱۳۵۱٫۵۶)

۱۵۰۶

۵۹۲٫۳۳

۵۹۲٫۳۳

۹۲۹٫۹۰

۴۶۴٫۹۵

۵۵۲٫۶۵

۱۶۵٫۷۹

۶۴۲٫۴۱

۱۲۸٫۴۸

۳

CHIChile

۱۳۴۸(۱۳۴۷٫۶۳)

۱۳۰۷

۲

۸۵۰٫۵۵

۸۵۰٫۵۵

۴۸۹٫۲۵

۲۴۴٫۶۳

۵۸۴٫۱۸

۱۷۵٫۲۵

۳۸۶٫۰۲

۷۷٫۲۰

۴

COLColombia

۱۳۳۷(۱۳۳۶٫۷۱)

۱۲۱۵

۴

۶۱۷٫۱۸

۶۱۷٫۱۸

۷۷۲٫۰۰

۳۸۶٫۰۰

۶۱۹٫۰۷

۱۸۵٫۷۲

۷۳۹٫۰۶

۱۴۷٫۸۱

۵

GERGermany

۱۳۰۹(۱۳۰۹٫۳۱)

۱۳۵۵

۴۶۳٫۵۱

۴۶۳٫۵۱

۱۰۳۳٫۱۹

۵۱۶٫۶۰

۵۸۹٫۶۰

۱۷۶٫۸۸

۷۶۱٫۶۳

۱۵۲٫۳۳

۶

ESPSpain

۱۲۷۷(۱۲۷۶٫۸۱)

۱۳۷۴

۶۸۴٫۶۵

۶۸۴٫۶۵

۴۴۰٫۲۹

۲۲۰٫۱۵

۶۸۳٫۱۴

۲۰۴٫۹۴

۸۳۵٫۳۶

۱۶۷٫۰۷

۷

BRABrazil

۱۲۵۱(۱۲۵۰٫۹۴)

۱۲۵۴

۵۶۵٫۹۰

۵۶۵٫۹۰

۷۹۳٫۲۶

۳۹۶٫۶۳

۷۶۲٫۷۳

۲۲۸٫۸۲

۲۹۷٫۹۲

۵۹٫۵۸

۸

PORPortugal

۱۱۸۴(۱۱۸۴٫۰۳)

۱۲۳۴

۵۷۶٫۴۸

۵۷۶٫۴۸

۵۸۴٫۷۳

۲۹۲٫۳۶

۶۸۲٫۰۲

۲۰۴٫۶۰

۵۵۲٫۹۰

۱۱۰٫۵۸

۹

URUUruguay

۱۱۵۸(۱۱۵۷٫۵۷)

۱۰۸۲

۲

۵۹۶٫۱۲

۵۹۶٫۱۲

۵۹۷٫۴۸

۲۹۸٫۷۴

۶۹۲٫۹۰

۲۰۷٫۸۷

۲۷۴٫۲۱

۵۴٫۸۴

۱۰

ENGEngland

۱۰۶۹(۱۰۶۹٫۳۴)

۱۱۱۲

۵۵۶٫۴۸

۵۵۶٫۴۸

۵۱۷٫۰۲

۲۵۸٫۵۱

۴۶۴٫۹۵

۱۳۹٫۴۹

۵۷۴٫۳۳

۱۱۴٫۸۷

 

ایران در میان آسیایی ها اول است و به عنوان سرگروه به انتخابی جام جهانی می رود.ایران با ۶۷۲ امتیاز تیم نخست آسیاست و نسبت به رنکینگ قبلی ، دو پله صعود کرده است. استرالیا با ۶۰۱ اکتیاز ، تیم ۵۰ جدول است و دوم آسیا و دیگر سرگروه آسیایی.
کره تیم سوم و ۵۶ دنیاست. ژاپنی ها ۴ آسیا و ۵۷ دنیا هستند ، عربستانی ها تیم ۶۰ دنیا و ۵ آسیا شده اند.ازبکستان ، امارات ، چین و اردن ، دیگر تیم های آسیایی رنکینگ هستند. قطر هم تیم ۸۳ دنیا و ۹ آسیا در رنکینگ فیفاست.
سایت خبری بورس کلوان