اخبار مهم
Home / اخبار بورس / روز سوم کاخ مردمی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
farhangnews_249151-637103-1485950588.jpgitok8PQBavir

روز سوم کاخ مردمی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

روز سوم سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در پردیس سینما گالری ملت برگزار شد.

روز سوم کاخ مردمی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
روز سوم کاخ مردمی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
روز سوم کاخ مردمی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
روز سوم کاخ مردمی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
روز سوم کاخ مردمی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
روز سوم کاخ مردمی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
روز سوم کاخ مردمی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
روز سوم کاخ مردمی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
روز سوم کاخ مردمی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر
روز سوم کاخ مردمی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر

سایت خبری بورس کلوان