اخبار مهم
Home / اخبار بورس / زنبور عسل سوار بر خورشید
pic-71693-1466070317.jpgitokww6rY62T

زنبور عسل سوار بر خورشید

این عکس در فرانکفورت آلمان به گونه ای گرفته شده که انگار زنبور عسل سوار بر خورشید در حال نزدیک شدن به گل های رنگارنگ است.

سایت خبری بورس کلوان