اخبار مهم
Home / اخبار بورس / سیمان هرمزگان با توزیع ۹۰۰ ریال سود نقدی خوش درخشید
92451_323.jpg

سیمان هرمزگان با توزیع ۹۰۰ ریال سود نقدی خوش درخشید

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان هرمزگان( سهامی عام ) رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۱٫۲۵درمحل هتل سیمرغ با حضور بیش از ۹۸ درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای بهزادی پور به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان شهرام بابالوئیان و حمیدرضا انوری و به دبیری آقای ذاکری تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل محترم ، جناب آقای وحید ذاکری سنطهء و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

۱- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۴٫۰۹٫۳۰

۲- تقسیم ۹۰۰ ريال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

۳- انتخاب موسسه حسابرسی کوشا منش به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس علی البدل

۴- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

مجمع سیمان هرمزگان

* پیام هیئت مدیره

گزارش حاضر كه حاصل تلاش و فعاليت هيئت مديره ، مديران و كارگران شركت در سال ” دولت و ملت ، همدلی و هم زبانی” می باشد تقديم حضور ميگردد.

رسالت شركت در سال جاری علاوه بر انجام وظايف معمول خود، توجه علمی، نظام مند و فراگير پيوسته معطوف شده و در اين راستا با انجام بررسی های جامع ، دقيق و عالمانه در جهت پيگيری اهداف راهبردی شركت نسبت به طراحی و تدوين برنامه راهبردی خود قدم برداشته و در اين راستا موفق به اخذ استانداردهای ۱۷۰۲۵ آزمايشگاه، ۵۰۰۰۱ ، HSEمديريت انرژی ، تقديرنامه مديريت مالی و …. گرديديم.

تدبير و استراتژی هيئت مديره، رصد دقيق ، مستمر و نظام مند كليه شئونات شركت از جمله حوزه منابع انسانی است. از اين منظر، منابع انسانی مهمترين سرمايه شركت تلقی شده و رويكرد ارتقای توانمندی نيروی انسانی شركت از طريق اصلاحات ساختاری ، ارتقاء توان ارزش آفرينی نيروها ، اقدامات رفاهی ، انگيزشی و نهايتاً افزايش بهره وری با هدف حفظ و ايجاد ارزش برای ذينفعان بويژه سهامداران محترم همچنان در دستور كار قرار دارد. در سال جاری كاهش تقاضای سيمان كه به دليل ركود اقتصادی سنگين و به تبع آن توقف طرح های عمرانی و ركود در صنعت ساخت و ساز را به همراه داشته است موجبات كاهش قيمت محصولات كارخانجات سيمانی را در داخل كشور به همراه داشته و از طرف ديگر روند كاهشی قيمت های جهانی خصوصا در محصولات معدنی را شاهد بوده ايم و مسروريم كه اين موضوع در كنار افزايش هزينه های توليد با تدبير هيئت مديره و تلاش و كوشش شبانه روزی مجاهدان عرصه توليد در شركت ، موجب كاهش ارزش آفرينی برای سهامداران محترم نشده و عليرغم وجود نوسانات متعدد در ورودی ها و خروجی های محيط كسب و كار ، نتايج عملكرد همكاران در سال جاری بيانگر آن است كه بنيادی محكم، پويا و منعطف در زير ساخت ها و ساز و كارهای سيمان هرمزگان نهادينه شده است. شركت در ايفاء مسئوليت اجتماعی خود در قبال محيط زيست و جوامع محلی همچون سالهای قبل غافل نبوده و همواره سعی نموده است با توجه به اصول اخلاقی و با حساسيت نسبت به مسائل اجتماعی ، فرهنگی و محيطی توجه نموده و با اتخاذ موضع فعال نسبت به محيط كسب و كار خود تاثيری مثبت بركار ، جامعه و كاركنان داشته باشد. در سال مالی آتی با همت تيم مديريتی و همكاران با تجربه و جوان درصد ايجاد تغييرات بنيادی برای شناخت علمی بازار ، برقراری ارتباط موثر با گروه های مختلف مشتريان و گسترده تر كردن دامنه فعاليت بازار سازی هستيم. در اين گزارش ، تنها به دنبال فهرست كردن موفقيت ها نيستم بلكه آن را مجالی يافته ايم برای مشاركت ذهنی شما عزيزان با شمه ای از فعاليت های همكاران به منظور دريافت رهنمودهای ارزنده تان برای تصحيح راهبردها جهت تداوم ارزش آفرينی برای ذينفعان رجاء واثق دارد با توكل بر ذات اقدس باری تعالی(جل جلاله)و توسل به ائمه اطهار(ع )در پناه توجهات حضرت وليعصر(عج) با پيمودن مسير مورد نظر مقام عظمای ولايت در سال جاری و سال های آينده به برنامه های از پيش تعيين شده دست پيدا كرده و با پياده سازی شعار “صداقت در گفتار ، صميميت در رفتار و صلابت در كار” توسط كارگران اين شركت گام های موثری در جهت ارتقای منافع ملی اين مرز و بوم برداريم.

* تاریخچه و مشخصات شرکت :

شركت سیمان هرمزگان ( سهامى عام ) درتاريخ ۲۷ دی ماه ۱۳۶۱به صورت شركت سهامى خاص تأسیس شده و تحت شماره ۴۶۴۱۲در اداره ثبت شرکت ها و مالكيت صنعتى تهران به ثبت رسیده ا ست. شخصیت حقوقى شركت بر ا ساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷۸٫۰۴٫۲۶ از ” سهامى خاص ” بهسهامى عام ” تبديل شده و مركز اصلى شركت در تاريخ ۱۶ تيرماه ۱۳۷۹ از تهران به بندرعباس انتقال يافت . به موجب مصوبه مورخ ۸۴٫۰۳٫۳۰ مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ، سال مالی شركت از اول آذر ماه هر سال آغاز و در آخر آبان ماه سال بعد به پايان می رسد . ضمناً طبق مصو به مجمع مذكور محل اصلی شركت مجددا” از بندر عباس به تهران انتقال يافت.در حال حاضر محل قانونی شركت در تهران، ميدان مادر، خيابان بهروز، بالا تر از ميدان مينا پلاک ۳۷ می باشد.

* فعالیت اصلی شرکت:

موضو ع فعاليت شركت طبق ماده ۳ اساسنامه عبارت است از ايجاد و تأسیس كارخانجات توليد سيمان و صنا يع جنبى وابسته به آن و همچنين اكتشاف ، استخراج و بهره بردارى از كليه معادن مورد نياز اين صنعت مى باشد . به موجب پروانه بهره بردارى شماره ۱۰۰۱۱ مورخ ۴ آذر ماه ۱۳۸۱ كه تو سط س ازمان صنا يع و معادن استان هرمزگان صادر شده، ظرفيت توليد ساليانه معادل ۱،۸۰۰،۰۰۰ تن انواع سيمان درسه شيفت كارى مى باشد.

* سرمایه و ترکیب سهامداران:

با توجه به صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ ۵ مردادماه ۱۳۹۴ سرمايه شركت از مبلغ ۲۷۱٫۰۰۰ ميليون ريال به مبلغ ۵۴۲٫۰۰۰ ميليون ريال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران مورد تصويب قرار گرفته است.كه در تاريخ ترازنامه معادل۲۶۸،۵۷۵ميليون ريال از محل مطالبات حال شده و مبلغ ۱،۷۷۸ميليون ريال آورده نقدی سهامداران،جمعا به مبلغ ۲۷۰،۳۵۳ ميليون ريال به حساب افزايش سرمايه منتقل شده است. توضيح اينكه تا تاريخ تصويب صورت های مالی الباقی افزايش سرمايه از طريق پذيره نويسی نوبت دوم انجام و كل سرمايه شركت به مبل ۵۴۲٫۰۰۰ميليون ريال مورخ ۲۹ ديماه ۱۳۹۴در اداره ثبت شركت ها به ثبت رسيده است.

مجمع سیمان هرمزگان

* تركيب سهامداران عمده شركت به شرح زير می باشد:

مجمع سیمان هرمزگان

* بیان استراتژی های شرکت:

 •  حفظ و پايداری و افزايش توليد محصول
 •  حفظ و توسعه سهم بازار و فروش محصولات ، تكريم مشتريان ، برنامه ريزی هدفمند بازاريابی و پايداری و توسعه صادرات محصولات توليدی
 •  رشد، توسعه و اعتلای منابع انسانی، افزايش سطح دانش و مهارت های كاركنان، حفظ و ارتقاء سلامت و ايمنی و افزايش انگيزه و بهره وری و مشاركت كاركنان در تصميم گيری
 •  پايداری و توسعه صادرات محصولات از طريق توسعه روابط عمومی و امور بين الملل و حضور در بازارهای جهانی
 •  حفظ و افزايش كيفيت محصولات و كاهش نوسانات كيفی و توجه و رعايت الزامات زيست محيطی
 •  استقرار زير ساخت های فناوری اطلاعات و ارتقاء سيستم های موجود
 •  مديريت هزينه ها و بهای تمام شده محصولات و كاهش مصارف انرژی و مواد، افزايش بهره وری ماشين آلات و كاهش هزينه های تعميرات و توقفات توليد، بازبينی فرايند عمليات توليد، مديريت هزينه حمل و نقل
 •  مطالعه و برنامه ريزي های لازم جهت ارتقاء تكنولوژی ماشين آلات و افزايش توان و ظرفيت توليد و اجرای طرح های توسعه و تكميل ظرفيت های موجود
 •  حفظ و تداوم سودآوری از طريق بازنگری در فرايندها، استفاده از فرصت های سودآوری و بهره برداری بهينه از نقدينگی، جلوگيری از انباشت مطالبات با پيگيري های مستمر، شناسايی و جلوگيری از صرف مخارج غيرضروری، اصلاح ساختار مالی، استقرار سيستم های مكانيزه اموال و دارائي ها، بهای تمام شده محصولات، تدوين نظام بودجه بندی و كنترل و بازبينی مستمر آن

* مرور کلی بر عملکرد شرکت و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده:

تلاش مستمر برای دستيابی به اهداف تعيين شده در بودجه مصوب، با توجه به شرايط متغير اقتصادی و تحولات كشور و پاي بندی به تعهدات مديريت در قبال سهامداران يكی از دغدغه های اصلی در سال مورد گزارش بوده كه خوشبختانه نتايج حاصله نشان از موفقيت فراتر از اهداف از پيش تعيين شده می باشد.

* شرکت از منظر بورس اوراق بهادار:

مجمع سیمان هرمزگان

* وضعیت معاملات و قیمت سهام:

شركت در تاريخ ۱۳۸۲/۱۲/۱۶ در بورس اوراق بهادار تهران در گروه سيمان،آهگ وگچ با نماد سهرمز درج شده و سهام آن برای اولين بار در تاريخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۵مورد معامله قرار گرفته است. وضعيت سهام شركت طی ۳ سال اخير به شرح زير بوده است:

مجمع سیمان هرمزگان

* رتبه کیفیت افشاء اطلاعات و نقدشوندگی سهام:

وضعيت رتبه بندی شركت از لحاظ نقد شوندگی سهام و كيفيت افشاء اطلاعات در سال مالی منتهی به ۹۴٫۰۸٫۳۰ بر ا ساس ارزيابی سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار دوم به شرح زير بوده است:

مجمع سیمان هرمزگان

* مروری بر عملکرد مالی شرکت در سال جاری:

* گزیده اطلاعات:

مجمع سیمان هرمزگان

* اطلاعات مربوط به هر سهم:

مجمع سیمان هرمزگان

* اطلاعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی:

اطلاعات مربوط به پيش بينی های درآمد هر سهم شركت برای سال مالی منتهی به ۹۴٫۰۸٫۳۰ و عملكرد واقعی آن به شرح زير بوده است:

مجمع سیمان هرمزگان

* برنامه ها و چشم انداز شرکت برای سال مالی آتی

 •  تلاش جهت دستيابی كامل به بودجه مصوب
 •  برنامه ريزی و مطالعه برای افزايش ظرفيت توليد كارخانه
 •  اجرا و تكميل طرحهای توسعه و افزايش ظرفيت توليد سيمان
 •  سرمايه گذاری بهينه منابع در فعاليتهای سودآور
 •  حضور موثر و افزايش سهم شركت در بازارهای خارجی
 •  اجرای طرح های بهينه سازی مصارف انرژی
 •  بهره گيری از متدهای علمی در فرآيند های اجرائی و مديريتی در تمامی حوزه ها
 •  تامين آب مورد نياز كارخانه از طريق ايجاد تاسيسات آب شيرين كن
 •  ادامه برنامه های يكپارچه سازی اطلاعات و استقرار سيستم MIS
 •  بررسی و امكان سنجی استقرار روش های نوين محاسبه بهای تمام شده نظير هزينه يتبی بر مبنای هدف و ABC
 •  افزايش سطح ارتباط و تعامل با مشتريان از طريق پياده سازی نرم افزارهای ارتباط با مشتريان CRM

* ترازنامه

مجمع سیمان هرمزگان

* صورت سود و زیان:

مجمع سیمان هرمزگان

مجمع سیمان هرمزگان

* آدرس وبسایت شرکت:

http://www.hormozgancement.com/

سایت خبری بورس کلوان