اخبار مهم
Home / اخبار بورس / شوخی وزیراقتصاد قبل از امضاء سند
resized_1584353_899.jpg

شوخی وزیراقتصاد قبل از امضاء سند

۸ سند همكاری روز یكشنبه بین جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی با حضور رییسان جمهوری دو كشور به امضاء رسید. یادداشت تفاهم همكاری در زمینه تجارت و صنعت، ایجاد كارگروه مشترك سرمایه گذاری و همچنین همكاری های كشاورزی از جمله اسناد امضا شده هستند.یادداشت تفاهم همكاری مدیریت منابع آبی؛ برنامه همكاری در زمینه فرهنگ و هنر و همكاری های بیمه ای دیگر اسنادی است كه بین دو كشور منعقد شد.
مرجع :مشرق

سایت خبری بورس کلوان