اخبار مهم
Home / اخبار بورس / طی یک سال گذشته بر بیمه ای ها چه گذشت؟
98847_296.jpg

طی یک سال گذشته بر بیمه ای ها چه گذشت؟

اصلی‌ترین شیوه‌ در ارزیابی واحدهای اقتصادی، استفاده از صورتهاي مالی آنهاست. در تجزیه و تحلیل شرکت‌ ها سعی بر آن است تا ابعادی از ریسک مالی و ریسک تجاری واحد تجاری مورد بررسی، به طور اساسی تحلیل گردد. ذینفعان واحدهای تجاری، اعم از سهامداران، بستانکاران، رقبا و سایر اشخاص می ‌توانند با استفاده از تجزیه و تحلیل‌ صورتهاي مالی آن نسبت به بررسی وضعیت واحد تجاری مذکور آگاهی پیدا نمایند. تا جایی که اگر ریسک مالی شرکت بالا باشد سهامداران ممکن است اقدام به فروش سهام خود کنند و یا بستانکاران سعی می کنند اعتبار کمتري به شرکت بدهند و یا در مقابل وضعیت بستانکاري خود بازدهی بیشتري را طلب نمایند.

به گزارش کلوان، در این یادداشت به بررسی ۱۱نسبت با اهمیت در ۱۶ شرکت‌ بیمه می ‌پردازیم. لازم به ذکر است این نسبت ‌ها بر اساس اطلاعات مالی منتشر شده در سایت کدال محاسبه شده است. نسبت ‌های عنوان شده در این یادداشت به شرح ذیل است:طی یک سال گذشته بر بیمه ای ها چه گذشت؟
طی یک سال گذشته بر بیمه ای ها چه گذشت؟

طی یک سال گذشته بر بیمه ای ها چه گذشت؟
طی یک سال گذشته بر بیمه ای ها چه گذشت؟
طی یک سال گذشته بر بیمه ای ها چه گذشت؟
طی یک سال گذشته بر بیمه ای ها چه گذشت؟
طی یک سال گذشته بر بیمه ای ها چه گذشت؟
طی یک سال گذشته بر بیمه ای ها چه گذشت؟
طی یک سال گذشته بر بیمه ای ها چه گذشت؟
طی یک سال گذشته بر بیمه ای ها چه گذشت؟طی یک سال گذشته بر بیمه ای ها چه گذشت؟

طی یک سال گذشته بر بیمه ای ها چه گذشت؟

سایت خبری بورس کلوان