اخبار مهم
Home / اخبار بورس / ماجرای احمدی نژاد و کلید اسرار را ببینید!
16-4-7-144937photo_2016-04-07_14-47-03.jpg

ماجرای احمدی نژاد و کلید اسرار را ببینید!

 پدرام ابراهیمی در سالنامه بی قانون این کمیک استریپ طنز را با مقایسه احمدی نژاد و ترامپ و عنوان «کلید اسرار» منتشر کرده است.

سایت خبری بورس کلوان