اخبار مهم
Home / اخبار بورس / مجروحان حادثه دلخراش برخورد دو قطار در سمنان!
3vmq0mtl60g3n7xyfcq.jpg

مجروحان حادثه دلخراش برخورد دو قطار در سمنان!

از مجموع ۸۲ مجروح حادثه برخورد دو قطار در سمنان ۱۷ نفر همچنان بستری هستند که حال چهار نفر از آنها وخیم گزارش شده است.

مجروح حادثه برخورد دو قطار در سمنان

از مجموع ۸۲ مصدومحادثه برخورد دو قطار در سمنان ۱۷نفر هنوز در بیمارستانهای استان سمنان از جمله بیمارستانهای شاهرود، سمنان و دامغان بستری هستند و از این تعداد چهار نفر بدحال و در بخش ICU هستند. به گفته مقامات اورژانس سمنان حال بقیه مصدومان خوب است و به زودی در روزهای آینده و حداکثر تا آخر این هفته مرخص می شوند.

گفتنی است این تصادف بین یک قطار که از تبریز به مشهد می رفت و به علت نقص فنی متوقف شده بود با یک قطار که از سمنان می آمد، رخ داد. در این حادثه یک واگن قطاری که از تبریز می آمد دچار حریق شد و در نتیجه ۴۰ تن جان خود را از دست داده و ۸۲ تن نیز مجروح شدند.


مجروحان حادثه قطار سمنان

 مجروحان حادثه قطار سمنان

 مجروحان حادثه قطار سمنان
مجروحان حادثه قطار سمنان
 مجروحان حادثه قطار سمنان

مجروحان حادثه قطار سمنان
مجروحان حادثه قطار سمنان
مجروحان حادثه قطار سمنان
مجروحان حادثه قطار سمنان
مجروحان حادثه قطار سمنان
مجروحان حادثه قطار سمنان
 مجروحان حادثه قطار سمنان
مجروحان حادثه قطار سمنان
مجروحان حادثه قطار سمنان
مجروحان حادثه قطار سمنان
 مجروحان حادثه قطار سمنان
مجروحان حادثه قطار سمنان
مجروحان حادثه قطار سمنان
مجروحان حادثه قطار سمنان
 مجروحان حادثه قطار سمنان
مجروحان حادثه قطار سمنان
 مجروحان حادثه قطار سمنان

 مجروحان حادثه قطار سمنان
مجروحان حادثه قطار سمنان

میزان

سایت خبری بورس کلوان