اخبار مهم
Home / اخبار بورس / میمون سرم به دست!
215063_469.jpg

میمون سرم به دست!

سال نو چینی که امسال به نام میمون است برای این حیوانات بی زبان حسابی دردسر ساز شده است. در این عکس که مربوط به هوبئی-چین- است میمونی که از شدت تمرینات برای نمایش های سال نو کم آورده و سرُم به دست شده را می بینید.

میمون سرم به دست!/ عکس
سایت خبری بورس کلوان