اخبار مهم
Home / اخبار بورس / وضعیت اسفبار کودکان یمنی
farhangnews_197956-555885-1461485879.jpgitokMaBifPKu

وضعیت اسفبار کودکان یمنی

شهیدخبر(شهیدنیوز): با وجود گذشت بیش از یک سال از تجاوز سعودی ها به یمن، بخش عمده ای از مردم این کشور در فقر و تنگنا به سر می برند.زنان و به ویژه کودکان بیش از سایرین تبعات این جنگ خانمان سوز را متحمل شده اند.
با وجود گذشت بیش از یک سال از تجاوز سعودی ها به یمن، بخش عمده ای از مردم این کشور در فقر و تنگنا به سر می برند. زنان و به ویژه کودکان بیش از سایرین تبعات این جنگ خانمان سوز را متحمل شده اند.

تصاویر/وضعیت اسفبار کودکان یمنی

تصاویر/وضعیت اسفبار کودکان یمنی

تصاویر/وضعیت اسفبار کودکان یمنی

سایت خبری بورس کلوان