اخبار مهم
Home / اخبار بورس / کشف جنس جدید مارمولک در هرمزگان
594082_422.jpg

کشف جنس جدید مارمولک در هرمزگان

محققان ایرانی موسسه خزنده شناسان پارس و دانشگاه کردستان جنس جدیدی از مارمولک ها را برای اولین بار در بخش جنوبی زاگرس شناسایی کردند.

به گزارش ایرنا، مدیر اجرایی این پژوهش ضمن اعلام این خبر گفت:،این نمونه نادر ‘گکوی پارسی’ (Parsigecko) نامیده شده و اولین نمونه از زیرشاخه مهره داران است که محققان ایرانی به شیوه ای تقریبا مستقل آن را توصیف کرده اند.

‘باربد صفایی مهرو ‘ افزود:این گونه مارمولک در منطقه حفاظت شده هماگ که مرتفع ترین کوهستان استان هرمزگان است، کشف و توصیف شد و گکوی پارسی تنها جنس بوم زاد (اندمیک) از بین تمام ۲۵۰ گونه خزندگان در ایران محسوب می شود و تنها دارای یک گونه است.

محل زندگی گکوی پارسی در استان هرمزگان

این کارشناس ارشد تنوع زیستی، هانیه غفاری، عضو هیات علمی دانشگاه کردستان و استیون اندرسن استاد دانشگاه پاسیفیک کالیفرنیا را اعضای این گروه تحقیقاتی اعلام کرد که نتیجه تحقیق مشترک خود را سه شنبه ۲۱اردیبهشت ۹۵در زوتاکسا، نشریه آرایه شناسان (تاکسونومیست ها) نیوزیلند منتشر کرده اند.

به گفته این پژوهشگر ،جنس گکوی پارسی به دلیل خصوصیات مختلف مثل نداشتن انتهای پهن انگشتان و پولک پوستی، بسیار متفاوت از سایر جنس های خاورمیانه ای تشخیص داده شده است.

گکوی پارسی زمین زی است و در بخشی محصور در جنگل های استپی کوه های زاگرس، میان درخت های پسته وحشی و درختچه های بادام کوهی زندگی می کند.

این محققان نام استاد هوشنگ ضیایی، بوم شناس و نویسنده کتاب پستانداران ایران را به پاسداشت یک عمر تلاش در حفاظت از حیات وحش ایران بر روی این گونه قرار داده اند و به این ترتیب این مارمولک گکوی پارسی ضیایی (Parsigecko ziaiei) خوانده می شود.

باربد صفایی اظهار داشت: این مارمولک نیز مانند یوز ایرانی به زودی به فهرست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت از حیات وحش اضافه شود اما شاید به دلیل محدوده بسیار کوچک حضور گونه که پراکنش آن در کمتر از ۱۰هکتار است و نیز تعداد اندک آن (زیر یکهزار در سراسر جهان)، از ابتدا وضعیت آن در آستانه انقراض در نظر گرفته شود.

وی یادآور شد :در پانزده سال اخیر تعداد ۳۵ گونه از خزندگان در ایران توسط پژوهشگران ایرانی کشف شده است، اما این جنس جدید اولین و تنها جنس معرفی شده در بین تمام مهره داران ایران است که محققان ایرانی موفق به کشف و توصیف آن شده اند.

معاون محیط زیست هرمزگان نیز با تایید نتایج پژوهش یاد شده و ثبت این گونه جدید اظهار داشت:این تحقیق زیرمجموعه طرح مطالعات جامع هماگ بوده است.

میثم قاسمی درین باره به ایرنا گفت:با توجه به ویژگی های اقلیمی هرمزگان انتظار می رود با تداوم این پژوهش ها گونه های جانوری جدید دیگری نیز در هرمزگان کشف شده و به ثبت جهانی برسد.

محققان ایرانی موسسه خزنده شناسان پارس و دانشگاه کردستان جنس جدیدی از مارمولک ها را برای اولین بار در بخش جنوبی زاگرس شناسایی کردند.

به گزارش ایرنا، مدیر اجرایی این پژوهش ضمن اعلام این خبر گفت:،این نمونه نادر ‘گکوی پارسی’ (Parsigecko) نامیده شده و اولین نمونه از زیرشاخه مهره داران است که محققان ایرانی به شیوه ای تقریبا مستقل آن را توصیف کرده اند.

‘باربد صفایی مهرو ‘ افزود:این گونه مارمولک در منطقه حفاظت شده هماگ که مرتفع ترین کوهستان استان هرمزگان است، کشف و توصیف شد و گکوی پارسی تنها جنس بوم زاد (اندمیک) از بین تمام ۲۵۰ گونه خزندگان در ایران محسوب می شود و تنها دارای یک گونه است.

محل زندگی گکوی پارسی در استان هرمزگان

این کارشناس ارشد تنوع زیستی، هانیه غفاری، عضو هیات علمی دانشگاه کردستان و استیون اندرسن استاد دانشگاه پاسیفیک کالیفرنیا را اعضای این گروه تحقیقاتی اعلام کرد که نتیجه تحقیق مشترک خود را سه شنبه ۲۱اردیبهشت ۹۵در زوتاکسا، نشریه آرایه شناسان (تاکسونومیست ها) نیوزیلند منتشر کرده اند.

به گفته این پژوهشگر ،جنس گکوی پارسی به دلیل خصوصیات مختلف مثل نداشتن انتهای پهن انگشتان و پولک پوستی، بسیار متفاوت از سایر جنس های خاورمیانه ای تشخیص داده شده است.

گکوی پارسی زمین زی است و در بخشی محصور در جنگل های استپی کوه های زاگرس، میان درخت های پسته وحشی و درختچه های بادام کوهی زندگی می کند.

این محققان نام استاد هوشنگ ضیایی، بوم شناس و نویسنده کتاب پستانداران ایران را به پاسداشت یک عمر تلاش در حفاظت از حیات وحش ایران بر روی این گونه قرار داده اند و به این ترتیب این مارمولک گکوی پارسی ضیایی (Parsigecko ziaiei) خوانده می شود.

باربد صفایی اظهار داشت: این مارمولک نیز مانند یوز ایرانی به زودی به فهرست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت از حیات وحش اضافه شود اما شاید به دلیل محدوده بسیار کوچک حضور گونه که پراکنش آن در کمتر از ۱۰هکتار است و نیز تعداد اندک آن (زیر یکهزار در سراسر جهان)، از ابتدا وضعیت آن در آستانه انقراض در نظر گرفته شود.

وی یادآور شد :در پانزده سال اخیر تعداد ۳۵ گونه از خزندگان در ایران توسط پژوهشگران ایرانی کشف شده است، اما این جنس جدید اولین و تنها جنس معرفی شده در بین تمام مهره داران ایران است که محققان ایرانی موفق به کشف و توصیف آن شده اند.

معاون محیط زیست هرمزگان نیز با تایید نتایج پژوهش یاد شده و ثبت این گونه جدید اظهار داشت:این تحقیق زیرمجموعه طرح مطالعات جامع هماگ بوده است.

میثم قاسمی درین باره به ایرنا گفت:با توجه به ویژگی های اقلیمی هرمزگان انتظار می رود با تداوم این پژوهش ها گونه های جانوری جدید دیگری نیز در هرمزگان کشف شده و به ثبت جهانی برسد.

سایت خبری بورس کلوان