اخبار مهم
Home / اخبار بورس / کلاس درس عجیب در عربستان
845061_217.jpg

کلاس درس عجیب در عربستان

تصویر زیر مربوط به کلاس درس حسابداری در دانشگاه “یمامه” عربستان است.
به گزارشبلاغ، تصویر زیر مربوط به کلاس درس حسابداری در دانشگاه “یمامه” عربستان است.
در این کلاس درس، دختران از پشت شیشه به حرف های استاد گوش می دهند.

سایت خبری بورس کلوان