اخبار مهم
Home / اخبار بورس / یکی از قنات های شهرستان مُهـر احیا شد
DSC_1154.JPG

یکی از قنات های شهرستان مُهـر احیا شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهر گفت: آب این رشته قنات از نظر کمی و کیفی مطلوب است و می تواند بخشی از نیاز آبی نخلستان های زیر دست را تامین نماید.

به گزارششیرازه؛به نقل ازعصر مُهـر،با تامین اعتبار لازم از محل استانی و مساعدت فرمانداری شهرستان از محلدو درصدنفت و گاز بخشی از قنات تنگ مهر شمالی مرمت و احیاء گردید.
محمود هرجی زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهر گفت: قنات تنگ مهر شمالی پس از سال ها بی آبی دوباره مرمت و احیاء گردید.

وی با اشاره در ادامه افزود: این رشته قنات که بیش از ۲۵ هکتار از باغات تنگ مُهر را مشروب می کندبدلیل خشکسالی های پی در پی و سیلاب های مخرب و همچنین عدم تامین و نگهداری آن به کلی تخریب و بی آب شده بود به طوری که مظهر و میل چاه و گالری آن ناپدید شده بود توسط جهاد کشاورزی شهرستان مهر و با تامین اعتبار لازم از محل استانی و مساعدت فرمانداری شهرستان از محل دو درصد نفت و گاز بخشی از آن مرمت و احیاء گردید و پس از سال ها دوباره آب در آن جریان یافت.

هرجی زاده تصریح کرد: آب این رشته قنات از نظر کمی و کیفی مطلوب است و می تواند بخشی از نیاز آبی نخلستان های زیر دست را تامین نماید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهر در پایان خواستار توجه بیشتر مالکین و حق آبران این قنات در جهت حفظ و نگهداری آن شد و افزود: قنات علاوه بر تامین آب بدون هزینه، یک اثر تاریخی و میراث فرهنگی و نشان از هنر ایران باستان است

/

سایت خبری بورس کلوان